Právní služby, zejména pak přípravu kupních smluv a další úkony související s převodem nemovitých věcí řeší velmi pečlivá, pozorná a důsledná

JUDr. Michaela Burdová, advokát, č. osv. ČAK 13797

- vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 2008
- advokát zapsaný u České advokátní komory ev. č. 13797
- vykonává samostatnou právní praxi od roku 2011
- specializuje se na právo realitní, obchodní a dále na medicínské    právo, náhradu škody a ochranu osobnosti
- právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce

 

 

 

 

Kontaktujte mě
Potřebujete poradit?